Welkom op Wakvin  

Het weer in La Trimouille (F)
vandaag, morgen en overmorgen

Meteo

Het was kantonrechter mw. mr. M.C. Groenewegen in Leeuwarden die mij in 2021 kritisch en scherp van tong vond.
Dat was voor mij aanleiding om er juist een schepje bovenop te doen.
Met ja-knikkers kun je prima olie oppompen maar met menselijke ja-knikkers worden de boodschappen al gauw onbetaalbaar.
Onder het motto 'Ook ik heb een eigen mening' gaat deze website over meningen en korte 'case studies' van zeer uiteenlopende onderwerpen.
De sitenaam 'Wakvin' is de fonetische afkorting voor 'Wat ik vind' en gaat o.a. over:HTML
Rugpijn
Tuchtraden
Trias politica
Literas liricum
Apotheken in NL
De Rechtspraak in NL
Een Nieuwe Wereldorde

UMC Radboud in Nijmegen
Stemmen vanuit het buitenland
Autogarage Wensink in Leeuwarden

Buurtzorg, team Leeuwarden-midden
Vertaling van Markus in 't Stellingwarfs
Autisme team Noord-Nederland Friesland
Team CBM (rechtbank) Noord-Nederland
LIA (Lettre d’Intention d’Achat) op NLFR
Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen
Zorgcentrum het Greidenhuis te Heerenveen
Curator Brink bewindvoering BV te Heerenveen
Parkeerbeleid voor houders van een GPK in Zwolle
Parkeerbeleid voor bezoekers met een GPK bij Woonzorg

  

Casussen
-------------------------------------------------------------------------------


Mijn naam is Piet/er Bult en ik woon momenteel in La Trimouille, departement 86 Vienne, Frankrijk.
Door mijn handicaps (hart, longen, rug) ben ik meestal niet in staat om ergens fysiek te - komen - demonstreren.
Hoewel aanhanger van de nieuwe Stoa, hoor, zie en onderga ik de dagelijkse belevenissen vaak met een kritische blik.
Ooit door het vakblad Recycling Magazine Benelux uitgeroepen tot 'cynisch publicist' draag ik die geuzennaam graag uit.
Om zaken voorgoed uit je geest te ruimen bestaat als beste remedie, ze van je af te schrijven, zo wordt wel gezegd.
Met regelmaat worden opinievormende ervaringen aangeboden aan lokale, regionale en landelijke (pers)media.
Mijn recht op demonstratie laat ik graag z'n gang gaan door hier mijn kritische beschouwingen te etaleren.

Waar nodig beroep ik mij op EVRM artikel 6: "Het recht op een eerlijk proces."
Voor privacy-gevoelige onderwerpen maak ik graag gebruik van deep-links of materiaal dat de persoon of instelling zelf reeds openbaar heeft gemaakt.

Neem ook eens een kijkje op: www.pbinfr.eu


Wakvin, augustus 2022
Contact:  info [ @ ] wakvin.nl